ARTIST

HOME  >  ARTIST  >  BRIAN

방송

2023 KBS2 '뮤직뱅크' (1153회,1154회,1155회)

2023 MBC '쇼! 음악중심' (801회)

2023 SBS ‘인기가요’ (1172회,1174회)

2023 Mnet ‘엠카운트다운’ (786회, 788회)

2023 SBS M ‘더 쇼’ (317회,318회)

2023 MBC M ‘쇼! 챔피언’ (465회,466회)

2023 아리랑TV ‘심플리케이팝’ (559회,560회,561회)   

콘텐츠

2023 아리랑 라디오  ‘슈퍼케이팝’ 출연

2023 네이버 바이브 ‘파티룸’ 출연

2023 아리랑TV‘시크릿에어라인즈(Secret Airlines)’ 출연

앨범

2023 미니앨범 [HOW R U]

MEMBER

주소 : 서울특별시 강남구 논현로71길 20 현덕빌딩 3층 

TEL : 02.6203.7800  i  FAX : 02.6203.7801 

E-MAIL : biscuitent@biscuitent.com

2021 BISCUIT ENTERTAINMENT. ALL RIGHT RESERVED

주소 : 서울특별시 강남구 논현로71길 20 현덕빌딩 3층 

TEL : 02-6203-7800  I     FAX : 02-6203-7801  I  E-MAIL : biscuitent@biscuitent.com 

COPYRIGHT© 2021 BISCUIT ENTERTAINMENT. ALL RIGHT RESERVED HOSTING BY BULZZI